ID Name Hp
0 Bù nhìn 2000000000
1 Ốc sên 300
2 Cóc xanh 450
3 Nhím đá 650
4 Thỏ xám 750
5 Rùa vàng 1100
6 Nhện đốm 1350
7 Quỷ 1 mắt 1700
8 Muỗi rừng 2200
9 Quỷ 1 chân 2750
10 Ong vàng 1100
11 Cánh cam 1350
12 Cóc lục 1700
13 Dơi 2200
14 Bướm lửa 2750
15 Ốc đá 3250
16 Piranha 3500
17 Kiếm quỷ 3800
18 Bọ nón cối 4300
19 Chuồn chuồn 4850
20 Sâu xanh 5600
21 Piranha đỏ 5950
22 Chuột đồng 6300
23 Bò cạp đá 6650
24 Rắn lục 7000
25 Ốc bưu 7400
26 Khỉ 7750
27 Châu chấu 8200
28 Muỗi vằn 8750
29 Doeto 9350
30 Quỷ băng 9900
31 Quỷ hoa 10700
32 Bọ hung 11400
33 Xương khô 12200
34 Rùa tai xanh 13800
35 Cua biển 15200
36 Ma 1 mắt 16600
37 Rết tinh 18750
38 Dơi vàng 20350
39 Heo vòi 22140
40 Quỷ đầu lâu 24400
41 Dơi lửa 26850
42 Ốc ma 29100
43 Chuột chũi 31750
44 Dù ma 34650
45 Mực 36750
46 Nắp ấm bùn 38525
47 Cá hổ 41015
48 Rắn tía 44275
49 Quỷ mọi 47030
50 Cua đá 49695
51 Mada 52755
52 Mada con 54875
53 Nấm độc 57335
54 Thảo dược 1000
55 Kappa 60350
56 Omalai 62990
57 Oan hồn 65780
58 Bọ xanh 68680
59 Sên 70700
60 Ma đêm 73330
61 Bướm phấn 76440
62 Cá đèn 79550
63 Xác mù 82650
64 Ốc gai 85740
65 Bò cạp lửa 88830
66 Hoa ăn thịt 91200
67 Xương mắt đỏ 94310
68 Ong lửa 97420
69 Heo rừng 50000
70 Dơi đen 0
71 Heo mọi 100000
72 Lửa ma 226959
73 Tử thần 330313
74 Dơi đầu lâu 221106
75 Bạo ngư 337653
76 Quỷ mộc 232929
77 Ong tà ác 223353
78 Vẹt đỏ 332428
79 Mặt nạ sắt 226557
80 Dù lêu lêu 222915
81 Lam thảo 686961
82 Bạo quân 447120
83 Dơi thủ hộ 95350
84 Nhện hút máu 89390
85 Ong đất 147470
86 Bọ ngựa ma 154140
87 Kỳ đà núi 164060
88 Ninja hắc ám 20350
89 Thiên vương 41030
90 Dơi xám 20350
91 Hắc bạch giả 20350
92 Quỷ tóc đỏ 20350
93 Nhím gai 20350
94 Nhện tinh 20350
95 Tử điệp 20350
96 Ong tử sĩ 30700
97 Vẹt thủ hộ 30700
98 Bạch Long trụ 30000000
99 Hắc Long trụ 30000000
100 Xích trùng 180875
101 Lam hoàng xà 180875
102 Ốc anh vũ 392100
103 Xích long xà 180875
104 Ngân lang 452450
105 Ngân lang vương 70700
106 Ong cánh trắng 10000000
107 Chuột ú 10000000
108 Thạch giác 15000000
109 Bọ cánh cứng 10000000
110 Ốc sên gai 10000000
111 Ma một mắt 20350
112 Mực ống đỏ 10000000
113 Mộc nhân 200000
114 Thần thố 1000000000
115 Xích phiến thiên long 1000000000
116 Samurai chiến tướng 1000000000
117 Thiên long quỷ 277420
118 Địa ngư quỷ 87420
119 Kền kền quỷ 277420
120 Trùng tam sắc 117420
121 Lam thạch thảo 117420
122 Chim tinh anh 1
123 Tử mộc 570000
124 Hỏa hồn 590000
125 Thạch trùng 690000
126 Thiên mộng tằm 480000
127 Độc phong 390000
128 Thiên quân nghĩ 800000
129 Nhất chân tộc 119320
130 Lam tinh thử 178200
131 Giao long tướng 310980
132 Địa lam thụ 137400
133 Thằn lằn đất 382000
134 Huyền nhãn phong 201005
135 Hắc nhãn oa 155680
136 Khô lâu tướng 278400
137 Độc nhãn quỷ 230050
138 Sơn vương 1200000000
139 Hỏa ngưu vương 1500000000
140 Tử Lôi Diệu Thiên Long 1000000000
141 Hỏa Kỳ Lân 1000000000
142 Giỏ kẹo trắng 2147483647
143 Giỏ kẹo đen 1000000000
144 Phù thủy Bí Ngô 1000000000
145 Bí ngô mặt quỷ 154800
146 Bò cạp đất 4908000
147 Địa tinh quỷ 4908000
148 Vô chi oa 9008000
149 Thực nhân hoa 4908000
150 Bí ngô câu hồn 10000000
151 Địa tâm thử 4908000
152 Ong đầu quỷ 4908000
153 Thiên độc trùng 4908000
154 Khô lâu thú 4908000
155 Hắc ma 4908000
156 Nhím nanh trắng 4908000
157 Gekkonidae 4908000
158 Độc thiên nhãn 4908000
159 Yêu hỏa 4908000
160 Bí ngô đại đầu quỷ 1000000000
161 Tử Lôi Diệu Thiên Long 1000000000
162 Hỏa Kỳ Lân 1000000000
163 Phù thủy Bí Ngô 1000000000
164 Băng Đế 1000000000
165 Băng Vương 1000000000
166 Sơn Tinh 1000000000
167 Thủy Tinh 1000000000
168 Tử thần 492340
169 Thực hồn thảo 272780
170 Kền kền xám 194840
171 Hỏa nha 6219600
172 Yêu trùng 2609330
173 Thủy tộc 1000000000
174 Thạch tộc 100000
175 Bạch diện yêu 1088430
176 Tử hồn 100000
177 Bất diệt binh 777450
178 Sói xanh 311360
179 Kẻ săn tử thần 6219600
180 Ma săn ninja 1188430
181 Cá răng cưa 462010
182 Cua mặt quỷ 1663810
183 Tà tâm thủy 100000
184 Quỷ bùn 177660
185 Khô lâu tí hon 689280
186 Độc nhãn xà 435910
187 Phong lôi thú 1863800
188 Bọ cánh tím 6563800
189 Tiểu sơn thử 2869330
190 Thi quỷ 4017070
191 Thực giả thú 100000
192 Quỷ hầu viên 4617070
193 Độc nhãn quái 6219600
194 Địa linh ngư 6219600
195 Trùng phấn 6219600
196 Bạt sơn nghĩ 10000000
197 Độc thủy thú 7232000
198 Lão Đại 1000000000
199 Lão Tam 1000000000
200 Lão Nhị 1000000000
201 Kền Kền Vương 1000000000
202 Kền kền nhất tộc 50000000
203 Đại Lực Sĩ 1000000000
204 U Minh Khuyển 1000000000
205 Lồng đèn tròn 1
206 Lồng đèn cá chép 1
207 Lồng đèn ngôi sao 1
208 Lồng đèn mặt trăng 1
209 Mỹ Hầu Tướng 1000000000
210 Mỹ Hầu Vương 1000000000
211 Hỏa Long 1
212 Hải mã cấp 1 1
213 Hải mã cấp 2 1
214 Hải mã cấp 3 1
215 Dị Long cấp 1 1
216 Dị Long cấp 2 1
217 Dị Long cấp 3 1
218 Tướng giặc 1000000000
219 Con ma 1
220 Hắc Long 100000
221 Tên trộm 1000
222 Đầu lĩnh đạo tặc 1000
223 Tử Hạ Ma Thần 1000000000
224 Người tuyết 3000
225 Hộp bí ẩn 100
226 Quái vật 1000
227 King Heo 150000
228 Hoả thạch vương 1000000000
229 Tuần Lộc 1
230 Boss Tuần Lộc 100000000
231 Chuột Canh Tý 1000000000
232 Koro king 350000
233 Koro 10
234 Pet Bí Rễ Hành 10
235 Pet Boru 1
236 Vĩ Thú 1
237 Juubi-Shinju 1000000
238 Pet Cửu Vĩ 1

Comment
Tên bạn
Nội dung


Bình luận rỗng.

Close