Ninja Auto Up ĐIỂM HOẠT ĐỘNG
chú ý: ở bản này chỉ có server hirosaki do mình sửa nên ai muốn chơi sv haruna thì phải tự sửa thôi hihi
Mình k biết là có bị lỗi cài giờ đi HD hay không , do mình dùng mình toàn cài đi lúc 2h sáng, chứ nếu để giờ mặc định là 2h5 phút thì lúc đó cửa Hd sẽ quá tải không vô được và nếu ae k để ý tới ngày hôm đó nó sẽ khôg tự động vô HD lại nữa
chức năng :
++  Lưu nhóm : chat addn add nhóm như nình thường.
Tất cả các nick trong nhóm chat "sn" để lưu nhóm ( từ sao tắt tab ko phải  add lại nữa nó tự add nhóm).
chat "cn" để xóa nhóm add lại
++ Chức năng up đhđ như cũ thêm : Chat "khuX" với X là khu tập trung.
                                  Chat "mapX" với X là map tập trung ( 1 là hiro 27 haru 72 là ozaka).
                                  Chat "houX" để đổi giờ đi hđ.
                                  Chat "minX" để đổi phút đi hđ.
                                  Chat "hourX" để đổi giờ đi tà thú mặc định là 12h.
                                  mặc định là hiro khu 27. đi lúc 2h5 phút)
                                  CHỉ cần chat 1 lần ( nhóm trg chat cả nhóm sẽ tự lưu) tự lưu nếu tắt tab
Tự dùng rương hđ 6x và bán đá ( Nếu tích luyện đá thì sẽ không bán đá nữa mà đi luyện)
*** cánh up:
                  B0: Ô cài menu auto.
                  B1:  ô pt 1 nhóm.
                  Chỉnh các auto nvhn tà thú hang động và lãnh địa gia tộc ở menu auto
                  Chat pk các kiểu để pk âm
                  B2: ô cài khu map tập trung. 1 team thì chat như nhau
                ( giả sử : cả nhóm chat khu 17 thì đến giờ , cả nhóm đến khu 17 hiro để tập trung rồi vô hđ).
                  B3: ô  cài giờ đi hang động tương tự như cài map.
                  B4: đến map up, nhóm trưởng chat “stn” chứ ko phải “tsn” nhé ô.
                  B5: Tận hưởng đến giờ nó tự đi hđ và nvhn.
                  Đến giờ đi tà thú tự đi tà thú rồi nvhn tiếp.
+ Nếu ô muốn cả nhóm đi luôn : khi cả nhóm đang ở stanmina, nhóm trg chat “sts” là cả nhóm đi hđ  vs nvhn luôn.
                              ststt là cả nhóm đi tà thú lun.
+ Chức năng pk thì: nick đánh pk chat dpk. nick chờ là cpk. Pk luôn thì apk. chỉnh khu chờ là khuchoX, khu đánh là khudanhX
+ chức năng gd: chat cai để cài nick map giờ..
                nick nhận xu chat "nhan"
                đến giờ sẽ tự gd xu và nếu muốn gd luôn chat "a"

Comment
Tên bạn
Nội dung


Bình luận rỗng.

Close