Phiên Bản Này Có Gì?
- Đã mod dành cho anh em server world
- fix Né Quái
- Tối Ưu Tàn Sát
- Thêm Tính
- Auto Auto Nhiệm Vụ 1-20 Siêu Ổn Định
- Fix Lỗi Xem Trang Bị 2
- Có Thể Giao Dịch Nhanh Khi Bật Màn Hình To Và Vô Số Tính Năng Khác

• Cập nhật ngày 15/07/2023:
- Tối ưu tàn sát. Ưu tiên tàn sát từ vị trí có nhiều quái trong phạm vi nhất đến ít nhất cho tới khi hết quái
- Tối ưu fake tầm cao, tầm ngang
- Fix lỗi tàn sát map ong
- Fix lỗi pk âm
- Fix lỗi 900s (do chuyển quái nhanh và do chọn skill khác trong lúc đang auto)
- Fix lỗi 900s khi tàn sát ở map dài như map cua biển
- Fix lỗi 900s quạt buff
- Fix lỗi khi đang trong hang auto mà bật tự sát khi hết thức ăn trong menu sẽ bị chết liên tục ko mua đc
- Fix lỗi auto khi auto đi hang động xong next map lung tung
- Thêm tính năng next map gia tộc chiến
- Thêm auto level 10, auto level 20 fix
+ Fix nhiệm vụ đập đồ khi nào max tỉ lệ 80% mới đập đồ
+ Fix nhiệm vụ tỉ thí với thầy cô không cần nâng cấp lên vũ khí +2
+ Fix nhiệm vụ tỉ thí với thầy cô đánh không mất hp
+ Fix nhiệm vụ bạn bè không bị mất kết nối
- Thêm tính năng mở menu npc nhanh chat 'f1' đến 'f52' để mở
- Thêm tính năng auto lật hình dành cho server team và server lậu chat 'lh' để mở menu
- Fix lỗi xem trang bị 2
- Fix lỗi khi để màn hình to thì không thể di chuyển bàn phím giao dịch nhanh được

• Lệnh chat sử dụng trong phiên bản:

(*) Auto Nhiệm vụ 10-20
as10: auto nhiệm vụ từ 1-10
as20: auto nhiệm vụ từ 1-10 tự vào lớp sau đó tiếp tục từ 10 - 20
a20k: auto nhiệm vụ từ 1-20 và vào phái kiếm
a20t: auto nhiệm vụ từ 1-20 và vào phái tiêu
a20u: auto nhiệm vụ từ 1-20 và vào phái kunai
a20c: auto nhiệm vụ từ 1-20 và vào phái cung
a20d: auto nhiệm vụ từ 1-20 và vào phái đao
a20q: auto nhiệm vụ từ 1-20 và vào phái quạt

(*) Chức năng Phiên Bản
- f : mở menu nhanh
- pe hoặc e: tắt auto
- addn : thêm nhân vật vào nhóm
- cn : xoá nhóm
- dspt : mở danh sách mời nhân vật vào nhóm
- die : tự sát
- dspk : mở danh sách pk
- dshs : mở danh sách hồi sinh
- lh: mở menu auto lật hình
- f1-50 : mở npc mua đồ nhanh

(*) Chức Năng PK
- akn : auto pk người di chuyển được
- akn1 : auto pk người tự tele vào nhân vật pk
- hlct : bật tắt auto dùng hlct
- ak : bật tắt tự đánh
- s : fake tốc độ chạy
(*) Chức Năng Hỗ trợ Up , PK âm
- cy : xem yên , xem xu
- clv : xem lv up
- pka : tự đi pk âm ngay
- uppk : mở menu pk âm
- buff : auto hồi sinh buff
- hsx : auto hồi sinh
- bux : buff xa
- anv : auto nhiệm vụ hằng ngày
- locdo : bật tắt lọc đồ
- hsl : bật tắt hsl
- cnhat : nhặt xa | hút xa
- x : khoảng cách nhặt
- kcts : khoảng cách tàn sát
- avt : thêm vị trí up map hiện tại
- dvt : xoá vị trí up map hiện tại
- dvta : xoá all vị trí up map hiện tại
- dcvt : bật tắt đánh chuyển vị trí
- dck : bật tắt đánh chuyển khu
- glv : bật tắt giữ level
- ts : tàn sát
- tsx : tàn sát theo id quái
- tsn : tàn sát nhóm 
- cy : xem yên , xem xu
(*) Fake Skill và tầm đánh
- c : fake tầm cao
- n : fake tầm ngang
(*) Đóng Băng Boss Và Skill
- bang - fz: băng boss và skill
- bangb - fb: băng boss
- bangs - fs: băng skill
- pbang: phá băng boss và skill
(*) Auto Tự Dùng vật phẩm và tốc độ dùng iteam
- ause id vật phẩm: tự dùng vật phẩm trong hành trang
- spuse : cài tốc độ sử dụng item
(*) Chức Năng Di Chuyển Nhanh
- npc : chuyển đến npc theo id
- nm : next map
- k : chuyển khu
- g : di chuyển đến mục tiêu
- ltd : lưu toạ độ
- u : khinh công
- d : độn thổ
- r : dịch phải
- l : dịch trái
- gm : di chuyển đến map theo id
- mnv : di chuyển đến map nhiệm vụ
- mnvp : di chuyển đến map nv hằng ngày
- hs : di chuyển đến Hirosaki
- hr : di chuyển đến Haruna
- oz : di chuyển đến Okaza
- kj : di chuyển đến Kojin
- sz : di chuyển đến Sanzu
- tn : di chuyển đến Tone
- lc : di chuyển đến Làng Chài
- ck : di chuyển đến Chakumi
- eg : di chuyển đến Echigo
- os : di chuyển đến Oshin

(*) Tính năng đặc biệt:
Có thể tuỳ chỉnh thời gian, bật tắt tự động nhảy
Có thể hiện thị số yên up, exp, vị trí map khu, toạ độ lên màn hình
Fix lỗi né quái tránh giảm hiệu suất up
Goback nhanh và mượt hơn

Có thể tuỳ chỉnh giao diện hiển thị trong mục "Giao diện"
Phiên bản được mod trên nền 211 có hiển thị trang bị 2, thú cưỡi...
Và còn nhiều tính năng đặc biệt khác mời các bạn trải nghiệm nhé
Muốn "akn" remap thì bật remap trong cài đặt còn muốn di chuyển các map thì bật remap lên nhé

Nguồn phiên bản mình lấy trên Facebok và mod lại ip server

Comment
Tên bạn
Nội dung


Bình luận rỗng.

Close